Disclaimer

Statistische informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


Google gebruikt deze informatie om:


  • Bij te houden hoe je de website gebruikt;
  • Rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten;
  • Andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Ook mag Google deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Echter, Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikt.


Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Copyright RAS PTC

De gepubliceerde gegevens mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een elektronisch gegevensbestand en/of gepubliceerd worden. In welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook. Door fotokopieën, elektronisch, mechanisch, opnamen of welke andere manier dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RAS PTC.


Alle rechten zijn voorbehouden. Iedere bezoeker van de site van RAS PTC wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven genoemde.