Voor jongeren

Wij geloven in de kracht van ‘positieve rolmodellen’. Met onze werkervaring en coachingsvaardigheden gaan wij je uitdagen en ondersteunen. Door nieuw gedrag uit te proberen en te reflecteren op je eigen handelen gaan we je helpen om te groeien. We helpen je realistische doelen te stellen en deze stapsgewijs te bereiken.

Voor ouders

Het opvoeden van kinderen is een reis vol uitdagingen. Het is ook een kans om onvoorwaardelijke liefde te ervaren en je kind(eren) op te zien bloeien tot zelfstandige individuen. Echter, door omstandigheden en keuzes loopt dit niet altijd zoals gepland. Daarbij kan RAS ondersteunen.

Voor verwijzers

Als zorgaanbieder vanuit de Jeugdwet en vanuit de WMO werken wij graag samen met externe partijen om de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden aan onze jongeren. Onze organisatie is geschoold, ervaren en toegewijd in het werken met jongeren met diverse behoeften en uitdagingen.