Voor ouders | RAS PTC

Voor ouders

Voor ouders | RAS PTC

Voor ouders

Logo RAS PTC wit

Elke dag zet je je als ouder in om het beste voor jouw/jullie kind(eren) te geven. Dit kan behoorlijk uitdagend zijn, waardoor je je soms zult afvragen of je het wel goed doet. Wij wil je eraan herinneren dat je als ouder ongelooflijk belangrijk bent. Jouw inspanningen zijn van onschatbare waarde voor een kind!


Het opvoeden van kinderen is een reis vol uitdagingen. Het is ook een kans om onvoorwaardelijke liefde te ervaren en je kind(eren) op te zien bloeien tot zelfstandige individuen. Jullie zijn de gidsen die hen helpen navigeren door het leven. Je brengt ze waarden en principes bij die ze zullen vormen tot mensen met een positieve impact op de wereld. Echter, door omstandigheden en keuzes loopt dit niet altijd zoals gepland. Daarbij kan RAS ondersteunen.

Persoonlijke successen werken door in de rest van het leven van de jongeren. Het helpt jongeren veerkrachtiger te worden en betere keuzes te maken. Wij staan naast de jongere zo lang als nodig. Daarvoor is soms een lange adem nodig, maar deze investering kan ingrijpendere trajecten in de toekomst voorkomen.

Onze persoonlijke begeleiding is gericht op het stimuleren van de gezondheid, het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van jongeren waarbij er sprake is van problemen op dikwijls meerdere levensgebieden. Veelal zijn dit ook jongeren die bij andere zorgverleners tussen wal en schip vallen en soms net dat beetje meer nodig hebben. We dagen hen uit om hun eigen grenzen te verkennen en ermee aan de slag te gaan. We leggen de nadruk op het versterken van eigenwaarde en bieden 

ondersteuning bij het maken van positieve keuzes. Door onze aanpak met rolmodellen, onze flexibiliteit en betrokkenheid lukt het ons om goed contact te leggen met de jongere en het sociale netwerk. Waar nodig werken we samen met andere partijen voor een zo compleet mogelijk plan van aanpak. We vinden het belangrijk dat jongeren gezond en in beweging blijven en werken waar nodig samen met externe partijen voor onder andere dagbesteding.

Onze persoonlijke begeleiding is gericht op het stimuleren van de gezondheid, het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van jongeren waarbij er sprake is van problemen op dikwijls meerdere levensgebieden. Veelal zijn dit ook jongeren die bij andere zorgverleners tussen wal en schip vallen en soms net dat beetje meer nodig hebben. We dagen hen uit om hun eigen grenzen te verkennen en ermee aan de slag te gaan. We leggen de nadruk op het versterken van eigenwaarde en bieden ondersteuning bij het maken van positieve keuzes.


Door onze aanpak met rolmodellen, onze flexibiliteit en betrokkenheid lukt het ons om goed contact te leggen met de jongere en het sociale netwerk. Waar nodig werken we samen met andere partijen voor een zo compleet mogelijk plan van aanpak. We vinden het belangrijk dat jongeren gezond en in beweging blijven en werken waar nodig samen met externe partijen voor onder andere dagbesteding. 

De locatie van RAS PTC

Onze locatie

Wij geloven in de kracht van ervaren en voelen. We combineren beweging en jeugdontwikkeling op een bijzondere locatie in Twente. Hier hebben we voldoende ruimte om, zowel binnen als buiten, unieke activiteiten te organiseren op het land en in het water. We werken zowel individueel als in groepsverband. Wat ons onderscheidt, is dat wij outreachend te werk gaan wanneer de situatie daar om vraagt.
Contact opnemen
De locatie van RAS PTC

Onze locatie

Wij geloven in de kracht van ervaren en voelen. We combineren beweging en jeugdontwikkeling op een bijzondere locatie in Twente. Hier hebben we voldoende ruimte om, zowel binnen als buiten, unieke activiteiten te organiseren op het land en in het water. We werken zowel individueel als in groepsverband. Wat ons onderscheidt, is dat wij outreachend te werk gaan wanneer de situatie daar om vraagt.

Contact opnemen

Informatie voor jongeren

Met onze werkervaring en coachingsvaardigheden gaan wij je uitdagen en ondersteunen. Door nieuw gedrag uit te proberen en te reflecteren op je eigen handelen gaan we je helpen om te groeien. We helpen je realistische doelen te stellen en deze stapsgewijs te bereiken.

Informatie voor verwijzers

Als zorgaanbieder vanuit de Jeugdwet en vanuit de WMO werken wij graag samen met externe partijen om de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden aan onze jongeren. Onze organisatie is geschoold, ervaren en toegewijd in het werken met jongeren met diverse behoeften en uitdagingen.

Neem contact met ons op en Rise And Shine!

Wij proberen altijd binnen twee werkdagen te reageren!

Contactgegevens

Contactinformatie
RAS PTC
Vriezenveenseweg 57b
7641PE Wierden
info@ras-ptc.nl
BTW nummer: NL863423668B01
KvK nummer: 84869739
Nederland


Of vind ons op social media