Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over de geleverde zorg (of een andere klacht) neemt u tijdig contact op met RAS zodat er samen naar een passende oplossing gezocht kan worden.


Een conflict, van welke aard ook, wordt in eerste instantie opgelost met degene die de klacht aangaat. Lukt het niet de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot een onafhankelijk klachtenfunctionaris van: Klachtenportaal Zorg. Dit is een klachten- en geschillenorganisatie waarbij RAS aangesloten is.


U kunt zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris om gratis te laten adviseren met betrekking tot het indienen van een klacht en/of bijstaan bij het formuleren van de klacht en/of bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.


Een klacht wordt zorgvuldig onderzocht en de behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing.


Voor meer informatie omtrent een klacht kunt u de site van Klachtenportaal Zorg raadplegen via onderstaande knop.